Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Ondanks de grote zorg en aandacht die KidsFinest aan het samenstellen van deze website (www.kidsfinest.nl) besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is. KidsFinest kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website (www.kidsfinest.nl) of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website (www.kidsfinest.nl) beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van KidsFinest. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden bekijken.